قوانین بونس 400%

قوانین استفاده از  بونس 400%

 

قوانین آزاد سازی بونس

 کلیه کاربران جدید و قدیمی تیرکس بت میتوانند با حداقل واریز 500/000 تومان 400 درصد بونس ویژه دریافت کنند

بعد از واریز 500/000 و یا بیشتر حساب شما 4 برابر بیشتر شارژ خواهد شد

500/000 تومان بونس هدیه انفجار نیز بعد از واریز برای کاربر علاوه بر بونس فعال خواهد شد

 

 شرایط آزاد سازی و قوانین بونس 400درصد

مبلغ شارژ اولیه به همراه بونس را باید در مدت زمان 5 روز 8 برابر نمایید

بعد از شارژ موجودی و دریافت بونس تا 5 روز فرصت دارید فرم خود را ثبت نمایید

برای 8 برابر کردن بونس فقط میتوانید از فرم میکس با حداقل 4 بازی و یا بیشتر استفاده نمایید

حداقل ضریب هر فرم می بایست 3.10 و یا بیشتر باشد

مبلغ را میتوانید بصورت یکجا و یا کم کم ثبت نمایید

بونس 400% بونس فوتبال میباشد 

در صورت نقض هر یک از موارد بالا فرم شما فسخ خواهد شد

 

 

قوانین برداشت موجودی اصلی بعد از دریافت بونس 400درصد

امکان برداشت موجودی اصلی تا زمان داشتن بونس و یا فرم بونس فعال وجود نخواهد داشت

امکان برداشت موجودی اصلی بدون ثبت فرم و گردش حساب وجود نخواهد

جهت برداشت بایستی مبلغ 8 برابر نمایید

جهت برداشت بونس انفجار بایستی مبلغ را 3 برابر نمایید

 

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با پشتیبانی آنلاین سایت در ارتباط باشید

T-REX BET