قوانین بونس 200% و 120%

قوانین استفاده از  بونس 120 و 200%

 

قوانین آزاد سازی بونس

 کلیه کاربران جدید و قدیمی تیرکس بت میتوانند با حداقل واریز 100/000 تومان 120 درصد

و حداقل واریز 200/000 تومان 200%بونس ویژه دریافت کنند

در این بونس حساب اصلی از بونس جدا میباشد

در بونس 120 درصد بایستی تمام مبلغ را بروی یک فرم با 5 بازی 1.51 به بالا قرار دهید

در بونس 200 درصد بایستی تمام مبلغ را بروی یک فرم با 6 بازی 1.51 به بالا قرار دهید

بازی های داخل میکس میتواند از رشته فوتبال و یا رشته های دیگر باشد

بازی های داخل میکس میتواند زنده و یا پیش از بازی باشد 

مهلت ثبت فرم بونس 24 ساعت از زمان فعال سازی میباشد

 

 شرایط آزاد سازی و قوانین بونس 400درصد

گردش حساب اصلی و مبلغ شارژ اولیه به همراه بونس را باید بروی تک بازی 1.90 به بالا

یا میکس 3.10 به بالا قرار دهید

در صورت شرط بندی  مقابل هم از یک بازی هر دو فرم باخت اعلام خواهد شد

در صورت داشته بونس یا فرم بونس فعال امکان برداشت وجود ندارد

حداقل ضریب  فرم میکس بایست 3.10 و یا بیشتر باشد

درصورت بالا بردن مبلغ اصلی قبل از گردش ذکر شده

گردش حساب اصلی قبل از برداشت مورد نیاز است

 

در صورت نقض هر یک از موارد بالا فرم شما فسخ خواهد شد

 

 

قوانین برداشت موجودی اصلی بعد از دریافت بونس 120 و 200درصد

امکان برداشت موجودی اصلی تا زمان داشتن بونس و یا فرم بونس فعال وجود نخواهد داشت

امکان برداشت موجودی اصلی بدون ثبت فرم و گردش حساب وجود نخواهد

 

 

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا ابهام با پشتیبانی آنلاین سایت در ارتباط باشید

T-REX BET